Hjem > SKEDSMO SKOLEMUSIKK > INSTRUMENTER

INSTRUMENTENE I KORPSET

I et korps kan du spille mange ulike instrumenter. Enten du er interessert i å spille et instrument, eller om du bare vil bli litt mer kjent med instrumentene, kan du lete litt i disse sidene for å se hvordan instrumentene ser ut og for å lære litt om dem.

Korps kan deles i to grupper, Janitsjarkorps og Brassband. Skedsmo Skolemusikk er et janitsjarkorps.

Janitsjarkorps

I janitsjarkorpset er det musikanter som spiller både treblåsinstrument og messinginstrument. I tillegg til blåseinstrumentene har en perkusjon, eller slagverk som det også kalles..

 

Instrumentene du kan spille i janitsjarkorpset er:

Fløyte - Obo - Klarinett - Saxofon - Fagott - Kornett/trompet - Horn - Baryton/euphonium - Trombone - Tuba - Slagverk

Janitsjarkorpset oppsto på første del av 1800-tallet.

Idealbesetningen til et janitsjarkorps krever mange musikanter, og er for svært mange korps vanskelig å oppfylle. Navnet janitsjarkorps er derimot ikke reservert for de som klarer å fylle idealbesetningen, det er brukt på alle korps som har med både messing- og treblås-instrument.

Janitsjarkorpset er svært vanlig i Norge. Omtrent 3/4 av korpsene er janitsjarkorps.

Brassband

I brasskorpset, eller brassbandet som det også blir kalt, kan man spille messinginstrument, også kalt brassinstrument, og slagverk. Treblåsinstrumentene, som man kan spille i et janitsjarkorps er ikke med i et brassband.

Fordelen med et brassband er at det er lettere å få god balanse i bandet selv med en liten besetning. Det vanlige antallet musikanter i et brassband er ca. 20 - 50 musikanter.

Instrumentene du kan spille i brassbandet er:

Kornett/trompet - Horn - Baryton/euphonium - Trombone - Tuba - Slagverk

Det første brassbandet kan en finne tilbake i 1830-årene på de britiske øyene.

Messinginstrumentene som blir brukt i janitsjarkorpset og brassbandet samsvarer mye, men noen ulikheter kan en se. I brassbandet er det vanlig å bruke althorn og ikke valthorn, flügelhornet er mer utbrett og en bruker en del soprankornett.

Omtrent 1/4 av korpsene i Norge er brasskorps (band).
 

Her kan du lese litt om de forskjellige instrumentene:

Fløyte

Obo

Klarinett

Saxofon

Kornett/Trompet

Horn

Baryton/Euphonium

Trombone

Tuba

Slagverk