FLØYTE                           <TILBAKE

Fløyta er det korpsinstrumentet som kan spille de lyseste tonene. Fløyta hører til blant treblåsinstrumentene, selv om svært få fløyter i dag er laget av tre.

Når du skal spille på fløyta holder du den sidelengs, derav navnet tverrfløyte. Lyd får en ved å blåse i et hull på siden av fløyta.

Ved å åpne eller tette klaffer kan en oppnå ulike toner. Oktavforskjeller i tonene oppnår en også ved ulike blåsemåter.

Her kan du høre en fløyte


Det er i hovedsak to fløytetyper som er brukt i korpsmusikken:
Tverrfløyta
Piccolofløyta

Det finnes også andre typer fløyter, men disse er ikke til vanlig i bruk i korpset.

Tverrfløyta: 

Tverrfløyta er et ganske lite instrument. Den er 66 cm. lang og 2,5 cm. i diameter. Toneomfanget til tverrfløyta går over ca.3 oktaver.

Piccolofløyta: 

Piccolofløyta er bare halvparten så lang som tverrfløyta, 33 cm. Lyden som kommer ut av piccolofløyta er også en oktav lysere enn lyden fra tverrfløyta. Piccolofløyta har et toneomfang på ca.2,5 oktav.

Det er vanskeligere å spille fint på ei piccolofløyte enn ei tverrfløyte, mange velger derfor å begynne med tverrfløyte og eventuelt gå over til piccolofløyte etter hvert.

Navnet på piccolofløyta kommer av det italienske "flaute piccolo" som betyrr liten fløyte.

 

 

 

Litt historikk:

De eldste fløytene en kjenner som kunne lage mer enn to, tre toner ble oppdaget i en slovensk hule og er 45 000 år gammel. Så tidlig som 100-200 år e.Kr. kan en finne skildringer av noe som kan være ei fløyte som har blåsehull på siden, men det endelige beviset på at slike fløyter var i bruk, finner en på illustrasjoner fra 1100 tallet.

På 1500 tallet hadde fløyta seks fingerhull og et blåsehull. Fløyta ble fra denne tid stadig utviklet til å kunne spille flere ulike toner og å være mer stabil.

Fløyta, slik vi kjenner den i dag fikk sin utforming på omtrent 1830 av Theobald Bohem. Han satte klaffer på fløyta som en skulle trykke ned istedenfor at en skulle tette hullene med fingrene. Fløytene i dag har 16 klaffer.

I denne tiden tok en også til å lage fløytene av tynt metall. De tidligere fløytene var laget av tre. Noen fløytister foretrekker forsatt trefløyter, men de aller fleste bruker i dag metallfløyter.

<TILBAKE