Hjem > OM OSS > HISTORIE

Det var en gang...

Skedsmo guttemusikk ble stiftet 24.august 1949 og bestod den gang av 14-15 gutter fra femte klasse. Skedsmo guttemusikk ble etterhvert Skedsmo skolekorps med tilhørighet på Sten Tærud skole. Korpset hadde medlemmer også fra Asak skole.

Åsenhagen skolekorps ble stiftet i 1972, et år etter at skolen sto ferdig. I siste halvdel av 90-årene hadde både Skedsmo og Åsenhagen skolekorps samme dirigent, Trond Lunde. Korpsene dannet da det vi kalte ”onsdagskorpset” som besto av musikanter fra begge korps. Samarbeidet mellom korpsene utviklet seg videre og i 1997 hadde man felles øvelser og opptredener slik at det fungerte som et korps.

Skedsmo og Åsenhagen skolekorps var to selvstendige organisasjoner frem til årsmøtene i begge korps 4. mars 1999. Skedsmo og Åsenhagen skolekorps ble her fusjonert til et korps med Skedsmo og Åsenhagen skolekorps som navn.
På årsmøtet 27. januar 2000 ble det besluttet at navnet på korpset skulle være SKEDSMO SKOLEKORPS.