HORN                             <TILBAKE


I de fleste primitive kulturer hadde man instrumenter laget av horn fra dyr. Da man senere begynte å lage instrumenter av andre materialer var det naturlig å etterlikne naturens former. Dette har vært med på å bestemme hvordan mange instrumenter ser ut i dag.

Bestemte ting i utviklingen av instrumenter har blitt gjort for å få instrumentene mer praktiske,
sånn som å rulle rørene sammen for å slippe å ha et unødvendig langt instrument.

Valthornet har tynne rør i forhold til rørlengden, noe som har gjort at valthornet har fått ord på seg for å være et usedvanlig vanskelig instrument å spille. Dette er en myte som nå har begynt å sprekke. Med god undervisning kan man fint lære å spille på hornet.

Noe som er spesielt med valthornet er at høyre hånd blir holdt inne i klokkestykket på instrumentet. Tidligere ble denne hånda brukt til å endre tonehøyden. Hånda kan også i dag brukes til å endre tonehøyden litt, men hovedbruken nå går på å få ulike lydeffekter.

Her kan du høre ett valthorn

Althornet har vanligvis tre ventiler. Formen på instrumentet er som oftest som en tuba.

 

Valthorn:
Enkelt
Dobbelt
Althorn

Enkelt valthorn: 

Enkelhornet kan være stemt i Bb eller F. Det blir ofte anbefalt å starte med Bb-horn, som det skal være enklere å spille på, både med hensyn til treffsikkerhet og klarhet. F-hornet sin fordel er at det har mer av den opprinnelige hornklangen. Horna har forskjellige lengder fra 2,8 meter og oppover.
Valthornet har et omfang på omlag 3,5 oktavar.

 

Dobbelt valthorn:

Dobbelthornet krever en bedre fysikk enn enkelthornet. Det blir derfor anbefalt å starte med et enkelthorn og heller gå over til dobbelthorn (F/Bb) etter hvert.
Dobbelthornet ble til rundt år 1900. Ved hjelp av en fjerde ventil kan dette hornet gjøres om mellom F- og Bb-horn.

 

Althorn:

Althornet ser ut som en liten tuba eller et lite euphonium. Althornet er stemt i Eb.

 

Litt historikk:

I middelalderen og rennesansen ble det utviklet mange ulike horntyper. Det som i dag er valthornet ble ikke stabilisert før på 1600-tallet. Navnet; valthorn kommer av det tyske ordet Waldhorn som betyr skogshorn, og dette ordet dukket opp omkring år 1700.

De første horna kunne bare brukes i en toneart, det ble derfor etterhvert utviklet bøyler som kunne settes på eller tas av instrumentet for å få en ny toneart. De første bøylene ble sett på like etter munnstykket, etterhvert kom det et system der bøylene ble sett på andre steder på instrumentet, og lettere kunne skiftes ut.

Ventilhornet kom midt på 1800-tallet. En stund ble ventilhornet og det gamle hornet brukt om hverandre, før ventilhornet, som en kunne spille alle toner på, tok helt over.

Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike.

<TILBAKE