Hjem > OM OSS > NOEN VANLIGE SPØRSMÅL

Noen vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål angående korpsets virksomhet. Spørsmål sendes post@skedsmoskolekorps.no.

Hvis du ønsker å sende mail til Skedsmo Skolemusikk:  musikk@skedsmoskolekorps.no
Hvis du ønsker å sende mail til Skedsmo Drill: drill@skedsmoskolekorps.no


 

 • Hva bruker Skedsmo Skolekorps medlemskontingent og loppemarkedoverskuddet til?
  • Svar: Mer enn 2/3 av korpsets kostnader går til instruksjon. Musikken har faste dirigenter og kjøper timer fra Skedsmo Kommunale Musikk- og Kulturskole. Drillen har faste instruktører og kjøper også koreografer basert på behov. Den siste 1/3 av kostnadene går til NMF-kontigent, forsikringer, noter, rekvisita, instrumenter, reparasjoner, leie av haller og arrangementer. Det er ingen godtgjørelse til styret eller andre tillitsvalgte.  

 

 • Hva får korpset i offentlig støtte?
  • Svar: Korpset søker hvert år om administrasjonstilskudd fra Skedsmo kommune, i tillegg kan musikken søke instrumentfond og voksenopplæringsmidler fra NMF. Både musikk og drill søker momskompensasjon via NMF. 

 

 • Hvordan kan vi redusere dugnadsbelastningen for den enkelte?
  • Svar: Mer enn 50% av inntektene må skaffes gjennom dugnader og andre eksterne inntekter. Styret arbeider kontinuerlig for å skaffe de nødvendige inntekter på en mest mulig effektiv og solidarisk måte. Dugnadsbelastningen for den enkelte kan reduseres på flere måter: 1) Alle deltar på de dugnadene som arrangeres, 2) Øke inntekten på loppemarkedene ved å høyne prisnivået, 3) Økt sponsorstøtte. For å få mer hos kommunepolitikere og næringsliv er styret avhengig av at medlemmer deltar i arbeidet.

 • Hva skjer hvis man ikke kan møte på spille-/ eller drilletimen?
  • Svar: Det er viktig at vi får beskjed hvis en musikant eller driller er syk eller av annen grunn ikke kan delta på øvelsen. Musikantene finner info om telefonnummere til dirigenter og korpsledere på Mandagslappen. Drillere finner slike nummere på terminlistene.

 

 • Hva gjør man når en musikant eller driller vil slutte i korpset?
  • Svar: Skal man si opp sitt medlemsskap så må det skje skriftlig, enten til musikk- eller drillstyret. Oppsigelsen må være sendt til Skedsmo Skolemusikk eller Skedsmo Drill senest 30. november for at man skal slippe medlemskontingent for vårterminen, og 31. mai for at man skal slippe å betale for påfølgende høsttermin. Dette skyldes at både musikk og drill inngår forpliktende økonomiske avtaler som binder kostnader det neste halvåret på dette tidspunktet.
  • Alt utstyr, slik som instrument og drillstav, samt uniformer må leveres tilbake til respektiv enhet. Alle er hjertelig velkommen tilbake hvis de ønsker å starte igjen.

 

 • Hva gjør man når instrumentet ikke virker som det skal?
  • Svar: Hvis det blir feil eller skade på instrumentet, må man kontakte materialforvalter for henholdsvis messing, treblås eller trommer. Telefonnummer står på Mandagslappen og på korpsets hjemmesider. Husk at musikkinstrumenter er kostbare og skjøre, og krever riktig vedlikehold.
Er du i tvil, snakk om riktig vedlikehold med læreren.

 
 • Må man konkurrere i drill?
  • Svar: Nei, man må ikke, men de aller fleste vil gjerne stille i et troppsprogram når man blir juniordriller. Skulle det være noen som ikke vil, så vil Skedsmo Drill tilby korpsdrill (kun teknikk og marsjprogrammer).