Hjem > SKEDSMO SKOLEMUSIKK > Klarinett

KLARINETT                     <TILBAKE

Klarinetten er et av de mest vanlige korpsinstrumentene i janitsjarkorpset. Den hører med til treblåsinstrumentene. 

For å få lyd i en klarinett må en ha et enkelt rørblad som en fester på munnstykket. Når en blåser på dette vil rørbladet vibrere og en får lyd. Munnstykket til klarinetten og saxofonen er svært likt.

Ulike toner får en på klarinetten ved å tette for eller ha åpne fingerhull og ved å tette eller åpne klaffer.

Her kan du høre hvordan en klarinett låter

Den aller vanligeste klarinetten i korpset er: 

Bb-klarinetten.

Men også andre klarinetter er i bruk, sånn som 
Eb-klarinetten og
Bass-klarinetten.

Det finnes også mange andre klarinetter, som f.eks. A-klarinett og alt-klarinett, men disse er mer vanlige i andre sammenhenger enn korpset. 

Bb-klarinett: 

Bb-klarinetten er altså den aller mest brukte klarinetten. Den er 66 cm. lang. Klarinetten har et ganske stort toneomfang, 3,5 oktaver. 

Eb-klarinett: 

Eb-klarinetten er ikke så mye brukt i korpsene. Denne klarinetten er mindre enn Bb-klarinetten og har derfor en lysere lyd. For de som er svært unge og vil begynne å spille klarinett kan det være enklere å begynne på Eb-klarinett. Ettersom den er mindre og har kortere avstand mellom fingerhullene kan det være enklere å tette hullene ordentlig.
Å få fin lyd på en Eb-klarinett er derimot ikke så enkelt. Instrumentet har en litt skrikende klang.

Bassklarinett: 

Bassklarinetten hører til blant bassinstrumentene i korpset. Den er en god del større enn de andre klarinettene, 1,2 m. lang. Den har en dypere klang, og spiller faktisk en oktav lavere enn det som er notert i notene. Toneomfanget er på 3,5 oktavar. 


Litt historikk:

Instrument som ligner på klarinetten finner en helt tilbake til antikken og da i Egypt. Slike instrumenter kan en fortsatt finne i folkemusikken rundt middelhavet. 
Videreutviklingen av disse mer primitive instrumentene til den første klarinetten vart gjort av en  fløytebygger som hette Johan Christian Denn er på slutten av 1600-tallet.

De første klarinettene hadde fingerhull og noen få klaffer. Etter hvert kom forbedringer med flere klaffer, og stadig bedre lyd.
Munnstykket med rørbladet ned ble også vanlig. Tidligere hadde en hatt rørbladet opp.

Utviklingen framidten av 1800-tallet gikk i to retninger. Mange områder i Tyskland og Østerrike bruker derfor en annen klarinett enn det som er vanlig i resten av Europa og USA.

Klarinetten slik vi kjenner den i dag har vært mest uforandret de siste 150 årene.

<TILBAKE