Hjem > LOPPEINFO FOR MEDLEMMER

Her legges reviderte vaktlister i tiden fram mot loppemarkedet. Siste endring skjer torsdagen før loppemarkedet. Det kan imidlertid fortsatt være behov for endringer i bemanningen gjennom helgen, avhengig av hvor behovet for folk er størst. Navnet på korpsmedlemmer som har fylt 14 år er ført opp 2 ganger. Kolonnene Voksen og 14 år indikerer om oppgaven er tildelt forelder eller korpsmedlem.

De som skal laste lopper møter på Huseby. Alle andre møter på Åsenhagen.
Når du møter opp, kontakter du gruppeleder som registrerer oppmøte og gir deg konkrete oppgaver.
Gruppeleder fordeler også hvem som spiser i hvilke av de 4 matpausene.

Velkommen til loppemarked i helgen! Det blir en fin helg med godt vær og god stemning!

Vaktliste

(oppdatert xx.xx.2017 kl xx.xx)


Utfyllende informasjon om loppemarkedet med svar på det meste du måtte lure på!

(oppdatert xx.xx.2017 kl xx.xx)Etternavn på leverer:  
A-H Langpanne  
I-M Vaffelrøre (Bruk kun denne oppskriften!)  
N-Å Gjærbakst (boller, skillingsboller, skolebrød e.l.)  

De som har 2 barn i korpset leverer vaffelrøre i tillegg til gjærbakst/langpannekake.
Det er stort behov for gjærbakst/kake, så levér gjerne det selv om du står oppført med vaffelrøre!