Hjem > LOPPEINFO FOR MEDLEMMER

Vår 2018


Her legges reviderte vaktlister i tiden fram mot loppemarkedet. Siste endring skjer torsdagen før loppemarkedet. Det kan imidlertid fortsatt være behov for endringer i bemanningen gjennom helgen, avhengig av hvor behovet for folk er størst. Navnet på korpsmedlemmer som har fylt 14 år er ført opp 2 ganger. Kolonnene Voksen og 14 år indikerer om oppgaven er tildelt forelder eller korpsmedlem.

Merk: På grunn av omstendigheter vi ikke har kontroll over som har ført til begrenset tid til forberedelsene, er ikke vaktlista så komplett som den burde være denne gang. Hvis det er spørsmål så spør en av gruppelederne, en i administrasjonen eller ring 97052966.

Som i 2017 tjuvstarter vi med lasting av lopper torsdag. Dette gir de som må melde forfall en eller flere dager i helgen mulighet til å bidra. Alle som har forfall settes i utgangspunktet derfor opp på torsdag.

De som skal laste lopper møter på Huseby gård, også torsdag. Alle andre møter på Åsenhagen.
Når du møter opp, kontakter du gruppeleder som registrerer oppmøte og gir deg konkrete oppgaver.
Gruppeleder fordeler også hvem som spiser i hvilke av de 3 matpausene.
Det kan være at du får oppgaver på en annen avdeling dersom de trenger flere i en periode, men du forholder deg fortsatt til din gruppeleder for inn og utregistrering.

Noen tips på slutten:

  • Er du i tvil om hva du skal gjøre? Du gjør aldri noe feil hvis du bærer lopper eller rydder!
  • Bananesker tar vi vare på! Sett lokket på med en gang esken er tømt, de forskjellige eskene har forskjellige mål og passer ikke om hverandre.
  • Alt er verdt minst 10 kr. Hvis noen synes det er for dyrt, så prøv å forklare hvorfor vi driver med dette!
  • Ha is i magen på lørdag og søndag formiddag, men selg det du kan utover dagen på søndag. Alle kroner vi tjener bidrar på plussiden!
  • Er det oversiktlig og ryddig er det triveligere både for selger og kunde.


Velkommen til loppemarked i helgen! Værmeldingen er foreløpig bra, men husk varme klær!

Vaktliste

(oppdatert 03.05.2018 kl 14.00)


Les alltid denne før loppemarkedet: 
Utfyllende informasjon om loppemarkedet med svar på det meste du måtte lure på!

 Etternavn på leverer:  
A-H Gjærbakst (boller, skillingsboller, skolebrød e.l.)  
I-M Langpanne  
N-Å Vaffelrøre (Bruk kun denne oppskriften!  

De som har 2 barn i korpset leverer vaffelrøre i tillegg til gjærbakst/langpannekake.
Leverer du bakverk som har vært fryst, kan det med fordel leveres frossent.
Det er stort behov for gjærbakst/kake, så levér gjerne det selv om du står oppført med vaffelrøre!