Hjem > LOPPEINFO FOR MEDLEMMER

Høst 2017


Her legges reviderte vaktlister i tiden fram mot loppemarkedet. Siste endring skjer torsdagen før loppemarkedet. Det kan imidlertid fortsatt være behov for endringer i bemanningen gjennom helgen, avhengig av hvor behovet for folk er størst. Navnet på korpsmedlemmer som har fylt 14 år er ført opp 2 ganger. Kolonnene Voksen og 14 år indikerer om oppgaven er tildelt forelder eller korpsmedlem.

De som skal laste lopper møter på Huseby gård, også torsdag. Alle andre møter på Åsenhagen.
Når du møter opp, kontakter du gruppeleder som registrerer oppmøte og gir deg konkrete oppgaver.
Gruppeleder fordeler også hvem som spiser i hvilke av de 3 matpausene.
Det kan være at du får oppgaver på en annen avdeling dersom de trenger flere i en periode, men du forholder deg fortsatt til din gruppeleder for inn og utregistrering.

Velkommen til loppemarked i helgen! Værmeldingen er dessverre ikke den beste, spesielt for søndag. Husk varme klær!

Vaktliste (Oppdatert endelig versjon, det blir ikke gjort endringer på denne. Eventuelle sykdomsforfall e.l. i helgen meldes til gruppeleder. Beklager at det ikke har vært tid til å svare dere som har sendt epost individuelt.)

(oppdatert 20.10.2017 kl 10.30)


Utfyllende informasjon om loppemarkedet med svar på det meste du måtte lure på!

 Etternavn på leverer:  
A-H Langpanne  
I-M Vaffelrøre (Bruk kun denne oppskriften!)  
N-Å Gjærbakst (boller, skillingsboller, skolebrød e.l.)  

De som har 2 barn i korpset leverer vaffelrøre i tillegg til gjærbakst/langpannekake.
Leverer du bakverk som har vært fryst, kan det med fordel levere frossent.
Det er stort behov for gjærbakst/kake, så levér gjerne det selv om du står oppført med vaffelrøre!